Kristreaktionäre krönikören Göran Skytte har precis som sin konservative kollega Roland Poirier Martinsson reagerat kraftfullt mot att RFSU tillåts undervisa om sex i svenska skolor. Högstadietelever får höra hemska ord som ”fitta” och ”kuk” och dessutom informeras de om att det är viktigt att använda glidmedel om man ska ha analsex. Programmet som Skytte pratar om finns att se här på Skolfrontsajten och jag kan över huvud taget inte begripa vad som skulle vara kontroversiellt. Men så är jag ju inte heller troende.

Det finns ingenting i RFSU:s information som tvingar någon att ha sex. Men informationen finns där för den som vill använda den – vilket nästan alla kommer att göra i tonåren. Om det är fel att informera högstadieelever om sex, när ska skolan börja informera ungdomar? Eller ska vi lita till att föräldrarna gör det? Rimligen bör information ges innan ungdomar börjar ha sex, inte efter. Är det bättre att ungdomar själva experimenterar med analsex (för det gör de) och gör sig illa på grund av okunskap?

Martinssons och Skyttes sexmoral ligger på grottstadiet. Det känns skönt att sexualundervisningen i skolan inte följer kristen moral och att den, åtminstone på vissa håll, ser bättre ut i dag än vad den gjorde när jag gick på högstadiet.

Det är lite märkligt att de två ämnen som berör oss alla, död och sex, fortfarande i nådens år 2009 ska vara så svåra att hantera för somliga…