Klimatalarmisternas strupe förefaller ha blottats – i alla fall för något ögonblick. Någon har nämligen lyckats hacka sig in i en server tillhörande en av världens främsta center för klimatforskning, Climate Research Units vid University of East Anglia, och kopierat stora mängder mätdata, koder och inte minst över tusen emails mellan de ledande gestalterna: professor Phil Jones, Michael Mann med flera. Intrånget är tydligen bekräftat.

Ett av mailen, som är från 1999, verkar minst sagt lurt då det framgår att forskaren i fråga aktivt söker manipulera mätdata. Och det kommer från herr Jones själv:

From: Phil Jones
To: ray bradley ,mann@[snipped], mhughes@
[snipped]
Subject: Diagram for WMO Statement
Date: Tue, 16 Nov 1999 13:31:15 +0000
Cc: k.briffa@[snipped],t.osborn@[snipped]
Dear Ray, Mike and Malcolm, Once Tim’s got a diagram here we’ll send that either later today or first thing tomorrow. I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd [sic] from 1961 for Keith’s to hide the decline. Mike’s series got the annual land and marine values while the other two got April-Sept for NH land N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999 for NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with data through Oct is +0.35C cf. 0.57 for 1998. Thanks for the comments, Ray. Cheers, Phil
Prof. Phil Jones
Climatic Research Unit

Fler utdrag av email av liknande slag finns hos Hot Air. I de mailen diskuteras bland annat hur forskarna ska kunna hålla god min om den ”globala uppvärmningen” när de inte själva kan verifiera att den existerar.

Frågan om huruvida klimatforskare använder data för att testa sina teorier eller om de använder teorier för att testa data är mer aktuell än någonsin. Att avfärda eller gömma undan uppgifter som talar emot en teori är inte vetenskap.

Kan vi gissa att svenska medier tiger ihjäl den här historien och att Reinfeldt, som vill kasta ut mångmiljardbelopp på en ren bluff, slår dövörat till?