”Det är ingen ovanlig syn att miljökämparna kommer i bilar som knappt kan rulla.”

Klimatdemonstranter från Sverige försöker ta sig till Köpenhamn i en över 40 år gammal Scaniabuss men stoppas eftersom bussen inte klarar miljökraven. Lite roligt är det allt.

Jag drar mig till minnes miljöpartisten i Jämtland som inte hade någon bil av miljöskäl (vilket inte är särskilt begåvat i ett stort och glest befolkat län) och i stället åkte taxi till alla möten. På skattebetalarnas bekostnad, förstås. Det är alltid lätt att ställa krav när någon annan betalar.