”Lissabonfördraget har godkänts av de folkvalda parlamenten i 26 av EU:s medlemsländer, utsedda i fullt demokratiska val. I det 27:e medlemslandet, Irland, röstade två tredjedelar (67%) ja till fördraget i en folkomröstning. Detta tycker jag nog är en ovanligt tydlig demokratisk grund. Att ena 27 länder är en nog så svår uppgift även i mindre omfattande frågor. Detta breda stöd är en stark signal om att Lissabonfördraget är efterfrågat och välbehövligt.”

Sveriges nya EU-kommissionär, den fanatiska EU-kramaren och folkpartisten Cecilia Malmström, har som synes en alldeles egen syn på demokrati. Hon glömmer bort vad fransmännen och nederländarna tyckte om Lissabonfördraget. Och vad irländarna tyckte första gången de röstade – innan EU ansåg att de var tvungna att rösta en gång till för att resultatet skulle bli ”rätt”. Hon slår kort sagt knut på sig själv för att försvara förfarandet kring Lissabonfördraget (Reinfeldt kallade ogenerat processen ”demokrati i arbete”).

Malmström uppvisar ett oerhört förakt för grundläggande demokratiska värden och försvarar den växande EU-staten i vått och torrt. Helt okritiskt. Det är både tragiskt och upprörande att se. Men hon uppfyller därmed alla krav som ställs på en kommissionär: bristande demokratisyn, okritisk hållning till EUkratin och ett förakt för ”vanligt folk”, det vill säga 500 miljoner européer.

Och så undrar politiker vart politikerföraktet kommer ifrån. Se er i spegeln.

via HAX och Magasinet Neo