Är det rätt att slopa inkomstgarantin för konstnärer?

Ställningen just nu (62 594 röstande):

Ja (82.0 %) Alternativ ALT1
Nej (13.1 %) Alternativ ALT2
Bryr mig inte (4.9 %) Alternativ ALT3

Regeringen har beslutat att avskaffa den inkomstgaranti som i dag gäller 157 konstnärer i Sverige. Det är ett mycket vettigt beslut som borde ha fattats för länge sedan. Nu ersätts bidraget visserligen med pensionsgrundande kulturstipendier för framtida kandidater. Ett steg framåt, således.

Kultursverige rasar
, förstås. Roy Andersson tycker att inkomstgarantin – som alltså gäller oavsett om personen i fråga presterar något – har varit bra. Ibland kommer ju dåliga tider. Janne Schaffer tycker att det handlar om ”ett slags erkännande” (som inte vanligt folk utan endast kulturarbetare är värda, tydligen). Olyckan Jan Myrdal, som bland annat åkt till Indien för pengarna, tycker att det är strålande att skattepengar hamnar i hans privata fickor. Då kan man nämligen ”göra ett helt olönsamt arbete”. Och det måste man förstås ha rätt till…! Tänk dig den kommentaren i vilken annan bransch som helst och den skulle bli fullständigt absurd. Men inte för kulturmänniskorna. Deras arbete än nämligen så viktigt för dem att alla vi andra måste vara med och försörja dem.

Den fina kultursfären är livrädd att utsättas för verklighetens kallblåst, att tvingas bära sina egna kostnader. Den är van vid att skattebetalarna står för notan. Det måste bli ett slut på detta. Även konstnärer måste anpassa sig till den verklighet alla vi andra lever i. Den verklighet som säger att plus och minus måste gå ihop, att verksamheter inte kan göra stora förluster år efter år utan att det får konsekvenser. Att man inte kan producera vilken skit som helst och vänta sig betalt. Av någon anledning har kulturen (och då talar vi förstås om rätt kultur) tillåtits leva i en parallellvärld där den politiska majoritetens kulturpolitik sätter de ramarna och stänger ute marknadsmekanismerna.

Detta handlar inte om ekonomi. Det är en principiell fråga. Ett utvalt antal människor ska inte tillåtas leva på skattebetalarnas bekostnad av godtyckliga skäl. Det är ett slags medborgarlön som är fullständigt oacceptabel.

Regeringen borde gå vidare och helt avskaffa kulturpolitiken. Den har knappast några röster att förlora. Kultursfären är som bekant redan genomruttet röd. Våga vara radikal! Det är nämligen dags för Kultursveriges alla arbetare att snyta sig, växa upp och träda in i den värld alla vi andra lever i. Ge dem chansen. Släpp kulturen fri!

Kultureliten har dragit svenska skattebetalare vid näsan alldeles för länge.