Sverige var länge ensamt om att ha en sexköpslag som förbjuder köp av sexuella tjänster (men inte försäljning av desamma) och där brottet som sådant följs av starkast möjliga sociala avståndstagande (möjligen frånsett barnpornografibrott). Norge följde efter och valde att göra lagen ännu värre. Norrmän kan fällas för sexköp även om ”brottet” begåtts utomlands där det inte alls är kriminaliserat.

Ecpat-fjanten Pierre Schori vill att de svenska soldaterna som köpte sex i Tyskland ska straffas. Han anser det ”obegripligt” att Försvarsmakten inte kan straffa soldaterna för att ha begått en i Sverige olaglig handling.

Men soldaterna begick inget brott i Tyskland. De var inte ens klädda i kronans kläder. De köpte sex som civilister i ett land som inte kapitulerat för den radikalfeministiska idén om sexköp som ett övergrepp och sexsäljare som viljelösa offer utan tvärtom satsat på en linje som ger sexsäljare rättigheter och inte moraliserar över människors sexualitet.

Som om inte detta vore nog, gör Schori precis som Ecpat-företrädare brukar göra: blandar in barnprostitution i bilden för att få hela situationen att verka mycket värre.

”Som ordförande i svenska Ecpat, som bekämpar barnsexhandel, har jag tagit del av Ecpat internationals landrapporter. Tyskland utpekas däri som känt för att ha minderåriga flickor på sina bordeller. Många av dessa barn, som utges för att vara över 18 år, är insmugglade mot sin vilja av gränsöverskridande, kriminella ligor som också sysslar med illegal handel med droger, blodsdiamanter och vapen samt kidnappningar och pengatvätt.”

Detta är ett fruktansvärt ohederligt sätt att föra en argumentation på. Eftersom Ecpat (kända för sina överdrifter och rena lögner) anser att Tyskland är känt för att ha ”minderåriga flickor på sina bordeller” (källa: Internet?) är det alltså fullt möjligt att svenska soldater köpt sex av barn. Det blir den före detta kabinettssekreteraren, europaparlamentarikern och FN-tjänstemannen Pierre Schoris slutsats. Man häpnar.

Själva knäckfrågan är dock större än Ecpats argumentationsmässiga lågstadienivå. Om svensk lag ska gälla i andra länder, ska då inte andra länders lagar gälla i Sverige? Svenska politiker och debattörer brukar vara noga med att påpeka att i Sverige ska minsann svenska lagar och regler gälla. Ingen ifrågasätter detta. Inte minst facken är noga med denna hållning när det gäller arbetslivslagstiftning. Så var finns logiken i Schoris krav? Ingenstans, givetvis. Jag har tidigare förbluffats över Pierre Schoris infantila bild av världen och verkligheten (läs hans bok Draksåddens år och du förstår varför), så detta är inget missförstånd. Han är så här knäpp. Det är en gammal man med en 12-årings intellekt.