Dagens aprilskämt i DN var lite fyndigt. Det hävdas att människors nöjessurfande är ett hot mot infrastrukturen i världen och därför måste begränsas. Således ska ett kvotsystem införas. Begränsning av frihet på nätet ligger verkligen i tiden.

Första tanken är att det är ett uppenbart aprilskämt. Andra tanken är ”ge dem inga idéer!”. Ty viljan att begränsa internet är ju som bekant inget aprilskämt. Tvärtom pågår ett krig mot friheten på nätet runt om i världen, även i demokratier. Sökresultat censureras. Det har i EU föreslagits både avstängning av fildelare från internet (kommer människor som begår brott per telefon att stängas av från telenätet?) och registrering av bloggare.

Internet har ända sedan tekniken blev var mans tillgång varit en hal tvål för politikerna. Människor har fått friheter på nätet som de styrande inte har haft kontroll över och politikerna anser att de har tappat den där tvålen några gånger för mycket. Således har vi en fortsatt hård strid att vänta. Länge.