Det är i dag 70 år sedan Nazityskland ockuperade våra grannländer Norge och Danmark. 9 april 1940 gick tyska trupper över gränsen och medan Danmark blev en munsbit för Hitler stred norrmännen tappert i flera månader.

I dagens fredliga Europa är det svårt att föreställa sig det inferno och den storslagna ödeskamp mot tyranniet som vår världsdel utkämpade under sex år för runt 70 år sedan. Efter Nazitysklands ovillkorliga kapitulation delades Europa och tyranniet kunde fortsätta i öst innan kommunismens slutliga fall långt, långt senare. Det kan vara värt att skänka alla män och kvinnor som stred för ett fritt Europa en tanke.

Den judiske författaren Stefan Zweig tog livet av sig tillsammans med sin fru i början av 1942. Hans motiv var enkelt: världen var på väg ned i avgrunden och det fanns inget hopp om framtiden i en värld dominerad av tyrannier. ”Det är bäst att i tid och med högburet huvud göra slut på ett liv där det intellektuella arbetet alltid varit den renaste glädjen och individens frihet det mest värdefulla som finns.”

Hade Zweig valt att leva, hade han kunna få uppleva nazismens fall, det japanska kejsardömets kollaps och världens stegvisa demokratisering. Vi vet således aldrig vad framtiden har att erbjuda. Det betyder samtidigt att vi inte ska ta det godas seger för given. Det fanns ingen naturlag som sade att Hitler skulle förlora andra världskriget. Det finns ingen naturlag om ”cooler heads prevailing” i framtiden. Det vi kan göra för att möjliggöra en god framtid för oss alla, är att förse våra samhälleliga och politiska institutioner med säkerhetslås mot övergrepp mot enskilda medborgare.

Är det något historien har lärt oss, är det att vi vet väldigt lite om framtidens makthavare och de nya möjligheter till övergrepp som ständigt skapas. Därför måste vi alltid stå emot när tendenserna nalkas. Förutsatt att vi, liksom Zweig, anser att individens frihet är det mest värdefulla som finns.