Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag har beviljats presstöd i miljonklassen. Detta har fått många att reagera. Ska skattepengar gå till rasister?

Ja, Presstödsnämnden får inte ta hänsyn till innehållet. DN Kultur rasar, förstås. När DN:s kulturredaktion blir lika upprörd över att vänsterextremister får ekonomiskt stöd för sin verksamhet, ska jag lyssna. I sektvänsterns, det vill säga DN Kulturs, värld är nationalism enfald medan kommunism är mångfald.

Medan många vill att staten ska bestämma vad som är ”rätt” och ”fel” politiska åsikter, anser jag personligen att presstödet i sig är problematiskt. Alla har rätt till sin åsikt. Alla bör ha rätt att få uttrycka den. Men ingen har rätt att andra ska betala för det. Snacket om mångfald är också ihåligt eftersom kritiken nu dyker upp när en tidning med ”fel” åsikter får presstöd. Vem ska definiera vad som är ”mångfald”…?

I dag är det lättare än någonsin tidigare att göra sin röst hörd. Du behöver ingen tidning. Du behöver inte förlita dig på redaktörers välvilja. Du kan starta en hemsida eller blogg, twittra och göra din röst hörd gratis. Utan presstöd. Och utan att behöva förlita dig till någons definition av ”mångfald”.