Regeringens utredare Erik Amnå föreslår hur nyanlända invandrare bäst ska kunna tillgodogöra sig hur det svenska samhället fungerar. Jag hade förväntat mig att få se mer av feministisk skolning, undervisning i den svenska jämställdhetsdiktaturen och fler ”Sverige är bäst”-utspel. Men Amnås förslag går snarare ut på att ge nyanlända en allmän samhällsorientering.

Jag försöker ställa mig i de nyanländas skor och fråga mig vad jag skulle vilja ha av det nya landet för att så snabbt som möjligt anpassa mig till kulturer, seder och lagar. Elementärt är givetvis att lära sig språket, men det tar år. Under tiden är det viktigt att även lära sig hur själva samhället fungerar, hur kontakter med myndigheter ser ut (många som flytt från förtryckarstater har mindre positiva erfarenheter av kontakter med myndigheter…), vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Utöver denna basala kunskap som underlättar livet i Sverige bör den nyanlände givetvis få utforma sitt liv efter eget huvud (så mycket ny staten tillåter det…). Personligen skulle jag föredra att kulturkonvertera om jag flyttade till ett land med en kultur till vars innehåll jag känner tilltro, men det står förstås varje människa fritt att välja sin väg.

Oavsett om vi anser att det finns ”svenska värderingar” eller ej, bör nyanlända få veta hur det svenska samhället fungerar och vilka grundläggande ideal det bygger på. De behöver inte alltid tycka om det, men de bör få veta. Amnås utgångspunkt är de friheter som ges i den så ofta förbisedda grundlagen, vilket är ett bra statement till en regering som intresserat sig föga för konstitutionella frågor.

Förhoppningsvis kommer regeringen välja att lyssna till Erik Amnås mer balanserade förslag än de smygnationalistiska diton vi sett tidigare som bland annat handlat om svenskprov. Risken är emellertid att frestelsen att vilja indoktrinera nyanlända människor i bland annat jämlikhetsideologin blir för stor. Tyvärr har kunskap om hur Sverige fungerar kommit att bli synonymt med att predika denna jämlikhetsideologi.