Att kämpa för principen om alla människors lika värde. Så brukar motiveringen lyda till att Sverigedemokraterna måste bekämpas. När vänsteraktivister hindrar Sverigedemokraterna från att utöva sin grundlagsskyddade yttrandefrihet bryter de själva mot just denna princip. Frågan är om de ens begriper det själva. Gör de inte det, förstår de sig över huvud taget inte på vad yttrandefrihet är.

Vi har sett detta beteende många gånger nu. Det är alltid personer på vänsterkanten – socialister, syndikalister, kommunister och allsköns folk inom bokstavskombinationsvänstern – som bråkar och förhindrar Sverigedemokraterna och andra partier vars åsikter de inte gillar från att hålla sina möten i fred. Dessa människor får varje år nazisterna i Salem att framstå som hyggliga och sansade människor.

Aktivisterna brukar kalla det civilkurage. Jag kallar det fascistfasoner. Alla partier har rätt att hålla möten. Alla människor har rätt att göra sina röster hörda. Det är vad yttrandefrihet handlar om. Gillar ni det inte, är ni inte för yttrandefrihet. Och då bör ni snarast sluta kalla er demokrater.