Att oljejätten BP har betett sig mer än klandervärt under den pågående oljekatastrofen i Mexikanska golfen är nog de flesta ense om. Kritiken berör mycket, men särskilt illa blir det när en arrogant Tony Hayward påstår att de arbetare som blivit sjuka när de sanerat olja nog har blivit matförgiftade. Olja blir man inte sjuk av.

Nu framkommer att BP även har manipulerat bilder för att framstå som mer aktivt i arbetet mot oljeutsläppet. Det är obegripligt hur ett så stort företag, med all den kompetens det borde besitta, kan agera på det sättet och ta de riskerna. Det måste rimligen ha varit medvetet om att någon skulle upptäcka manipuleringen förr eller senare. Å andra sidan kan företagets anseende knappast sjunka mycket lägre.

Vidare är det oförståeligt hur oljeborrning kan fortgå utan att oljebolagen lär sig förhindra nya oljeutsläpp och, framför allt, effektivisera saneringsarbetet. Det är som om händelsen i Mexikanska golfen är världshistoriens första oljekatastrof, som om något liknande aldrig inträffat tidigare. Trots att det har just det.