Svenska folket blir allt mer positivt till EU. I fjol var 51 procent av svenskarna positiva, vilket är den högsta siffran hittills. Statsvetare hävdar att det handlar om en tillvänjning. Och det kan ju stämma. Människan har en unik förmåga att vänja sig vid i stort sett vilken situation som helst.

Jag har aldrig riktigt förstått de borgerliga partiernas vurm för EU. Jag gick i mellanstadiet när Sverige röstade ja till att gå med och minns egentligen bara att vi ritade bilder och satte upp på väggarna. Jag tror att vi gjorde staplar som visade på en knapp vinst för ja-sidan.

När jag senare var aktiv i MUF var inställningen att EU-medlemskapet var nödvändigt för att få till stånd frihetliga reformer i Sverige. Det var förstås en naiv inställning, men vi bör komma ihåg att vi tycktes sitta fast i ett till synes evigt socialdemokratiskt maktinnehav. Det enda de borgerliga visade sig vara bra på, var att förlora val. I ett sådant läge sattes hoppet till krafter utifrån den svenska ankdammen. Nu vet vi att dessa krafter är minst lika elaka.

Mycket har hänt sedan Sverige gick med i unionen. EU:s makt har vuxit explosionsartat, svenska folket påverkas i dag mer än någonsin tidigare av de beslut som fattas i den demokratiskt tveksamma unionen där den verkliga makten finns hos människor som folken aldrig har valt. Och var är de små frihetliga reformerna? Vi var många som trodde att Systembolagets detaljhandelsmonopol skulle försvinna. Det har inte skett. Vi var många som hoppades på en avreglerad arbetsmarknad. Det har inte heller skett. Vi var många som trodde att Sverige skulle bli ett öppnare och bättre land när vi fick influenser från andra medlemsländer. Vi insåg inte att det sitter politiker i andra europeiska länder som är minst lika vispade i kupan som våra svenska diton. Nu sitter katolska extremister och har inflytande över vilka lagar som ska gälla i Sverige.
De positiva förändringar som de facto har skett det senaste decenniet har beslutats i Sveriges riksdag, inte av EU.

Argumentet för att vara kvar i EU brukar vara att Sverige får mer inflytande över världspolitiken som medlemsland i EU än som självständig stat och att de beslut som fattas i unionen ändå påverkar oss. Därför ska vi vara med och säga vårt. Fast det är inte riktigt sant. Om Sverige inte är med i EU kommer de beslut som fattas av EU:s byråkrater och politiker inte påverka oss som de gör i dag. Vi skulle inte få något datalagringsdirektiv. Sverige har klarat sig utmärkt utan euron, vi skulle klara oss utmärkt även utan EU.

Frågan kvarstår: vilka positiva lagar och reformer har EU bidragit med de senaste tio åren som motiverar ett svenskt medlemskap?