Jag har skrivit mycket och ofta om sexköpslagen (se några av bloggposterna här, här och här samt på SVT Debatt här). Men i dag lämnar jag över ordet till Alexander Bard och Oscar Swartz, vars debattartikel om sexköpslagen i Expressen, som är ett svar på Gudrun Schymans försvar av nämnda lag (som i sin tur var ett svar på Camilla Lindbergs och Marianne Bergs kritik mot den moralistiska lagen) sammanfattar mina åsikter i frågan på ett utmärkt sätt.

Två homosexuella sexsäljare slår tillbaka!

Kombinationen gay och sexsäljare är säkert uppseendeväckande för många. Den går nämligen inte ihop med stereotypen om kvinnan som (utnyttjad) säljare och mannen som (utnyttjande) köpare. Kombinationen Pride och kritik mot sexköpslagen är rena dynamiten. Det blir en svår nöt att knäcka för sexmoralisterna. I min värld passar kritiken mot sexköpslagen alldeles utmärkt in i Pridebudskapet om sexuell tolerans och acceptans.

Allt fler röster vaknar till liv, allt fler vågar ifrågasätta. Ju fler som gör det, desto fler kommer våga haka på. Framtiden kanske börjar här.