Den ”rökta” borgerliga alliansen låg hopplöst efter den rödgröna oppositionen två år före valet. Ingenting pekade mot något annat än ett regeringsskifte. Det finns många förklaringar till att Socialdemokraterna gjorde ett katastrofval och Moderaterna ett så bra val, av vilka jag har berört ett flertal tidigare.

Men en viktig förklaring till det något oväntade valresultatet (sett med ögon före våren 2010) är den allmänna avideologiseringen av politiken. Det brukar heta att väljarna blir allt mer otrogna, vilket betyder att de är mer lättrörliga och lättpåverkade och därmed mer benägna att byta parti från val till val. Detta förklaras också av att allt färre har någon ideologisk grund att stå på. De definierar sig inte som vare sig liberal, socialist eller konservativ. Detta innebär att tillfällighetsfrågorna – enskilda aktuella plånboksfrågor – blir tongivande i debatten. Så blev fallet i valrörelsen 2010. Den lär bli ihågkommen som en av de fattigaste på mycket länge vad sakpolitiskt innehåll beträffar.

Det är delvis detta jag menar med att vi i den politiska bloggosfären inte är representativa för befolkningen i stort. Vi är ideologiska. Vi har ofta bestämda uppfattningar om företeelser och dessa uppfattningar bildar vi utifrån tydliga principer. Därför är de stora frågorna – integriteten, rättssäkerheten, yttrande- och informationsfriheten – främst levande i bloggosfären. Inte vid gemene mans köksbord.

För den ideologiskt drivne – oavsett om man står till höger eller vänster – är detta förstås både trist och oroväckande. Inte bara blir det politiska samtalet snuttefierat när det domineras av små löjliga justeringar i enskilda skatte- och bidragsfrågor, själva politiken blir också tom på innehåll. Vi har nu en borgerlig regering som, såvitt vi vet, endast ämnar sitta och bida sin tid i fyra år. Några stora reformer är inte planerade. Statsminister Reinfeldt har bestämt sig för att Sverige redan är ett föregångsland som inte behöver utvecklas. På den rödgröna sidan är alla fullt upptagna med att slicka såren och hitta syndabockar.

I en politisk verklighet där allt mer handlar om yta och paketering och allt mindre om konkret innehåll, är det inte så konstigt att ett parti som förlorat väljare funderar på att byta namn. Det är heller inte konstigt att det parti som mest av alla står för ingenting alls just nu, Moderaterna, gjorde ett rekordstarkt val. Tydligare är så kan nog inte ideologiernas kris illustreras i Sverige 2010.