Regeringen vill granska Brottsförebyggande rådets (Brå) verksamhet. Lite oklart varför, men mellan raderna går det att utläsa ett missnöje med den kriminalstatistik som Brå har presenterat genom åren. Kanske visar den inte på en ökad brottslighet i tillräckligt hög grad för att motivera regeringens kriminalpolitiska enögdhet som kräver fler poliser och hårdare tag.

Justitieminister Beatrice Ask pratar om rättstrygghet. Den är naturligtvis viktig. Men ingenstans nämns rättssäkerhet eller förebyggande arbete. Dessa två komponenter finns inte i regeringens tankevärld.

Allt är alltså precis som vanligt. Alliansens kriminalpolitik fortsätter att ligga på stenåldersnivå.