Riksrevisionen sågar Sveriges klimatarbete och kallar åtgärderna för ”kostsamma och verkningslösa”. Ofta används väldigt trubbiga styrmedel när medborgarna ska förmås leva mer miljövänligt.

Detta är inte särskilt förvånande. Det har länge funnits en väldigt okritisk inställning till allt med prefixet ”klimat”. Därför har politikerna inte velat prioritera och noggrant utvärdera effekterna av enskilda åtgärder. Svensk politik har blivit ett slags tävlan i vem som kan kasta mest pengar på allt som ger intryck av att vara tydliga åtgärder mot fossila utsläpp. Även borgerliga partier är skyldiga till denna klimatkapplöpning.

Huruvida åtgärderna ger några reella effekter är mindre viktigt då det gäller att vinna en klimatalarmistisk opinion här och nu. Det långsiktiga arbetet har således plötsligt blivit väldigt kortsiktigt. Notan skickas som vanligt till alla skattebetalare.