EU-parlamentet röstade i dag för vänsterpartisten Eva-Britt Svenssons rapport (utkastet kan laddas ned här) som föreskriver hur våld mot kvinnor ska förhindras. Det föreslås mängder av insatser och åtgärder, bland annat att våldtäkt alltid ska leda till åtal, att kvinnorna ska ha rätt till juridisk hjälp, att personal inom sjukvård och rättsväsende ska utbildas för att bättre kunna bemöta den sortens våld samt att EU ska föra statistik över ”könsrelaterat våld”. Överlag inget särskilt kontroversiellt. Men vad som avses med att våldtäkt ”alltid” ska leda till åtal är lite oklart.

Svenssons text är utan tvivel skriven med de rosa genusglasögonen på. Rapporten gäller alltså åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Enligt Eva-Britt Svensson är emellertid även prostitution ett sådant exempel. Här slås an på samma strängar som i den kvinnofridsproposition som resulterade i den svenska sexköpslagen 1999 – en lag Svensson givetvis är en ivrig supporter av. Hon hävdar:

”Prostitution är våld och en kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter […] Jag vill exportera den till andra länder och jag är övertygad om att förr eller senare kommer man att förstå att det är en form av våld mot kvinnor, att kvinnor tvingas in i prostitution. Det finns enligt mitt sätt att se ingen frivillig form av prostitution.”

Alla håller dock inte med. Marije Cornelissen, holländsk ledamot i den gröna gruppen, tycker att ”en kvinna ska ha rätten att välja att vara prostituerad om hon vill det.” Detta är att ge kvinnan just den självbestämmanderätt och makt över den egna kroppen som stats- och radikalfeminister gärna pratar om men i själva verket vill förneka henne.

Även om det inte rör sig om en EU-lag kan det positiva svaret till rapporten ändå tolkas som en liten seger för de sexmoralister och vänsterfeminister som på sikt vill stärka den politiska kontrollen över vår sexualitet genom sitt korståg mot prostitutionen. Denna gång inte bara i Sverige utan i hela EU.