Folkpartisten Johan Pehrson har gjort sig känd som riksdagens mest rabiate företrädare för utökad övervakning och hårda tag i Sverige (givetvis försvarade han aktivt datalagringsdirektivet i riksdagsdebatten). Det finns inget problem som inte kan lösas med större polisiära befogenheter, hårdare straff, mer övervakning och inskränkt personlig integritet om Pehrson får råda.

När problematiken med fotbollshuliganism diskuteras har Pehrson föga förvånande en lösning: inför personliga biljetter och obligatoriska fingeravtryck för risksektionerna på läktarna! Åter igen vill Johan Pehrson skjuta mygg med luftvärnsmissiler, åter igen görs ingen som helst analys av de långsiktiga konsekvenserna med långtgående inskränkning i den personliga integriteten.

Johan Pehrson är en jävligt farlig politiker och, tyvärr, en typisk företrädare för Folkpartiet av i dag. Han måste bekämpas.