Svenskarnas stöd för EU ökar. Mellan 2005 och 2010 har stödet ökat från 39 till 53 procent, enligt siffror från SOM-institutet. En anmärkningsvärd uppgång.

Det vore intressant att veta dels hur frågorna ställdes, dels hur pass informerade om vad EU egentligen är och hur unionen fungerar de tillfrågade var. Om du ska ha en uppfattning om huruvida något är bra eller dåligt är det en bra utgångspunkt attveta hur det du förväntas recensera fungerar (eller inte fungerar). En inte alltför vild gissning är att om gemene man bara tog en titt på den granskning av EU som sker i bloggosfären och på Open Europe, skulle stödet för medlemskap i unionen inte vara fullt lika starkt.

Från de vanliga svenska medierna hörs som bekant inte mycket. EU har blivit den heliga ko som inte får granskas.