Det kan bli nya EU-skatter framöver som EU:s medborgare får betala till unionens gemensamma kassa. Det kan handla om energiskatt, flygskatt, bolagsskatt, skatt på utsläppshandel, skatt på finanssektorn och en EU-moms.

Budgetkommissionären Janusz Lewandowski säger att detta inte kommer att öka EU:s budget totalt sett och att det tvärtom ska minska medlemsstaternas EU-avgift. Tillåt mig att tvivla. Det finns inget som både är så lätt och lockande som att höja en redan existerande skatt. Parlamentet har dessutom redan krävt en höjning av budgeten med fem procent under de kommande sju åren.

Jag är visserligen en utpräglad EU-cyniker, men det vore önskvärt att fler var kritiska till EU-politikernas intentioner och starkare ifrågasatte trovärdigheten i denna demokratiska underskottets förening.