Nationella gruppen mot immaterialrättsbrott har startats. Två åklagare och femton poliser har utbildats. Nu ska fildelarna fångas in och ställas inför rätta.

Många rättegångar väntar. Några miljoner svenska fildelare har anledning att skaffa ögon i nacken.

Polisen ska alltså inte jaga en hel ungdomsgeneration…?