”EU ger politikerna mer makt och vanliga människor mindre inflytande över sina liv. Det är ett oerhört byråkratiskt och kostsamt projekt. Det lider av allvarliga demokratiska brister. Och det skapar en likriktning som gör Europa tråkigt.”

Nu bloggar HAX även på Nyheter24. Han, som Sveriges förmodligen mest framstående EU-kritiske bloggare, frågar sig var den svenska EU-kritiken håller hus. Det undrar jag också. Och jag upphör aldrig att förvånas över så kallade liberalers fullständigt okritiska inställning till EU-projektet. LUF-ordföranden Adam Cwejman, en person jag respekterar, ser ”flera liberala poänger” med EU, men det är oklart vilka dessa är.

EU av i dag är inte liberalt. Det är inte demokratiskt. Och utvecklingen går raskt i fel riktning – ännu mindre liberalism, ännu mindre demokrati. Det vi ser är mer politisk klåfingrighet, mer överstatlighet (”samordning”). Inför den svenska EU-omröstningen handlade en stor del av debatten om snuset och Systembolagets vara eller icke vara. Så futtig var den svenska EU-debatten då, och den har tyvärr inte blivit ett dugg bättre. Varken politiker eller medier verkar vara intresserade av de stora frågorna.

Det är frågan om grodan som kokas långsamt, ty i vår vardag märker vi inte de förändringar som sker. Vi går och röstar till riksdagen vart fjärde år som vanligt utan att inse att den rösten betyder mindre och mindre för varje gång. Tre fjärdedelar av alla lagar som stiftas i Sverige härrör från EU på något sätt. För varje maktförskjutning minskar betydelsen av de val vi gör på hemmaplan. Svenska folket blir alltmer maktlöst. Det kan inte ligga många liberala poänger i det.