Facebook håller koll på vad du ”gillar”. Alla företag med medlemskort håller koll på vad du handlar. Allt handlar om att skapa riktade annonser.

Det digitaliserde samhället gör oss till enkla byten för alla som vill ha detaljerad information om oss och våra liv. Mycket går att undvika – du behöver inte finnas på Facebook, du behöver inte ”checka in” och därmed delge alla information om var du befinner dig – men vi behöver alla våra kort. Därför är det ytterst allvarligt om Visa och Mastercard bestämmer sig för att sälja information om sina kunder vidare.

Fenomenet i sig är inte nytt, många företag använder kundernas medlemskort för att skapa riktad reklam utifrån våra köpmönster. Men många företag blir allt mer fräcka. Mitt elbolag skickade nyligen ett papper till mig om att jag nu har en elförsäkring som jag aktivt måste avsäga mig för att slippa. Säkert finns det stöd för detta i något finstilt dokument, men jag har inte medvetet undertecknat något kontrakt om att jag även vill ha en elförsäkring från företaget jag är kund hos. Självfallet kommer jag nu byta elbolag.

Samma metod väntas nu Mastercard och Visa använda – kunden måste själv aktivit säga ifrån för att slippa få sina köpuppgifter sålda. Och hur ska man kunna lita på att detta verkligen fungerar? Ett sätt att försöka skydda sin integritet är att i större utsträckning handla med kontanter.

Frågan som ställs i artikeln är berättigad: vad blir nästa steg?