I jakten på terrorister vill den norska säkerhetspolisen PST ha större befogenheter att registrera politisk och religiös tillhörighet. Det tycks i nuläget främst handla om att kartlägga och registrera hatpropaganda på nätet.

Nu ställs de norska politikerna på prov. ”Mer demokrati och mer öppenhet” var det ju sagt…