DN har i vanlig ordning ett blött försvar av EU och euron på ledarplats. Ledarsidan tycker att det är ”olyckligt” att Socialdemokraterna värnar det svenska självbestämmandet och säger nej till ett svenskt deltagande i den föreslagna europakten – men att svenska folket sade tydligt nej till euron ”måste förstås också vägas in”.

”Vägas in”? Tack, DN, för det helhjärtade stödet för demokratin!