Eurosamarbetet kommer inte att hålla länge till, i alla fall inte som det ser ut i dag. Det spår Royal Bank of Scotlands chefekonom och pekar ut Finland som en trolig kandidat till att frivilligt lämna eurozonen. De djupa klyftorna mellan euroländerna är ohållbara.

Alternativet till en splittring är förstås mer överstatlighet och på lite sikt en federation. Det vill säga precis det Barroso med flera vill se. Ni kan därför gissa vilken linje som kommer att drivas som lösningen på alla problem.

Ett roligt rykte i sammanhanget är att Tyskland ska ha låtit trycka upp D-mark för säkerhets skull.