Det blir inga fördragsförändringar för att ge EU kontroll över euroländernas nationella budgetar. Inget ”mer Europa” som Merkel uttryckte det. En av dem som stod emot var Storbritanniens David Cameron. Därmed är ett förestående hot om mer överstatlighet, som hade kunnat spridas till alla 27 medlemsländer, avvärjt. Men det är sannolikt bara tillfälligt.

Euroländerna kommer tillsammans med några andra medlemsstater gå vidare med ”ett nytt slags fördrag”. Men det verkar åtminstone inte beröra Sverige – just nu. Reinfeldt ska prata med EU-nämnden, vilket i och för sig inte låter särskilt hoppingivande.

Inget fördrag i världen kan dock förändra faktumet att huvudproblemet är och fortsätter att vara euron. Kriserna kommer att fortsätta. Nästa gång kanske det blir ännu värre. Vad ska EU:s elit göra då?