Kroatien röstar om medlemskap i EU under söndagen. Att döma av de reportage som svensk media har gjort tror många kroater att ett EU-medlemskap kommer att påverka landet positivt genom bland annat ökad handel, förbättrad utbildning. Samtidigt hävdar andra att landet 20 år efter sin självständighet åter skulle förlora den genom att bli EU-medlem.

Utgången av folkomröstningen är oviss, men det lutar åt ett ja. Det kroaterna borde veta när de går till valurnorna är att medlemskap i den europeiska unionen innebär att de förlorar stora delar av sitt självbestämmande, att EU kommer att ha synpunkter på allt de gör och tvinga dem att genomföra lagstiftning som det kroatiska folket inte stödjer. Makten kommer att flyttas från demokratiskt valda personer i Zagreb till anonyma tjänstemän i Bryssel.

För det kroatiska folkets skull hoppas jag att de säger nej. Det skulle också vara en liten knäpp på näsan på EU-eliten och en nyttig påminnelse om att alla faktiskt inte vill tillhöra denna klubb för inbördes beundran.