Nyheten om att en man har hittats i en översnöad bil i skogen utanför Umeå fick stort genomslag i medierna. Han ska ha övervintrat i bilen i två månader och, enligt egen utsago, levt på snö.

Detta påstående, att mannen ska ha överlevt i två månader på enbart snö, kablades ut i samtliga medier under helgen. TV4 kunde dock visa bilder av bilens innehåll. Där fanns förutom gott om kläder även kaffe, chips och annat tilltugg samt en icke oansenlig samling av Knasen och 91:an, tidningar som således hållit den ensamme mannen sällskap i den nedfrusna bilen.

SVT valde dock att både samma dag och dagen efter presentera nyheten som om innehållet i bilen aldrig var känt och fortsatte att hänvisa till uppgiften att mannen överlevt på snö. Gud, det är ett mirakel! Experter på katastrofmedicin tillfrågades och viss skepsis har förvisso rests. Kanske hade han bara levt på snö i en månad? Ja, eller så åt han av det han hade bunkrat upp med i bilen.

När Andreas Palmaer i DN Kultur liknar 91:an och liknande tidningar vid ”spöknät som lossnat från sina fiskefartyg och driver runt i världshaven år efter år […]” och frågar sig ”vem läser de här tidningarna?” har han kanske fått ett oväntat svar. Hellre en 91:an i skogen än tio i stan.