SVT-serien 30 grader i februari började bra. Den kan bli en oväntat trevlig bekantskap på måndagskvällar nio veckor framöver, om manusförfattarna nu lyckats hålla sig borta från moralkakor och pekpinnar.

Jag går i funderingar om att skriva en bok om sexhandeln i Thailand med utgångspunkt i både sexköparnas och sexsäljarnas berättelser. En liten försmak fick jag när jag skrev C-uppsatsen Sex på deltid om ett antal sexsäljares upplevelser av sitt arbete i Sverige. Dessförinnan intervjuade jag, ovetenskapligt, både sexköpare och sexsäljare i Thailand och fick upp ögonen för hur affärsverksamheten fungerar.

Den ursprungliga tanken var att skriva en komparativ studie om förhållandena i Sverige och Thailand, men det visade sig vara ett för stort åtagande med den begränsade tid som fanns. Dessutom är det väldigt mycket som förenar sexsäljare världen över, åtminstone om man undersöker motiven, vilket gör värdet av en komparativ studie begränsat.

En intervjubaserad studie skulle dock kräva vissa ekonomiska insatser, en tids ledighet från jobbet och så vidare. Detta är således ett projekt som inte kan förverkligas i år. Men lusten att driva igenom detta projekt växer ju mer jag tänker på det…