Det kommer även fortsättningsvis vara tillåtet för fransmän att förneka folkmordet på armenierna 1915. Det står klart efter att den franska författningsdomstolen sagt nej till lagförslaget. Detta är ett nederlag för president Sarkozy, som drivit frågan hårt och som en följd av detta även retat upp Turkiet.

Författningsdomstolens utslag är bra. Politiker ska inte påtvinga människor en viss historieskrivning. Större tilltro än så måste vi ha till både yttrandefriheten och människors förmåga att själva söka information om historiska skeenden.