Stockholmsalliansen har till slut enats om att bygga ut tunnelbanans blå linje till Nacka. Det är verkligen inte en dag för tidigt att tunnelbanan byggs ut.

Nu ska en förstudie göras. Det lär således dröja innan vi ser några tunnelbanevagnar rulla ut mot Nacka Forum. Men det känns hoppfullt att enighet har nåtts.

Tunnelbana är dyr att bygga, men den är ett mycket effektivt färdmedel. Det var för väl att spårvagnshysterin inte blockerade en utbyggad i detta fall. Stockholm fortsätter dock att växa med i snitt en SL-buss av människor i veckan. Fler utbyggnader kommer att behövas framöver. Christer G Wennerholm får helt enkelt svälja sin spårvagnsfanatism.