Som väntat röstade riksdagen i dag, med bred majoritet, ja till EU:s datalagringsdirektiv. Den 1 maj kommer direktivet att gälla som svensk lag och all vår elektroniska kommunikation att lagras.

Tre centerpartister hade mod att rösta nej: Fredrick Federley, Abir Al-Sahlani och Rickard Nordin. Detta ger integritetskämparna i partiet lite självförtroende. Men faktum kvarstår: Centerpartiet gick överlag emot sitt eget stämmobeslut.

Svekdebatten kommer att fortsätta i flera av de borgerliga partierna. I det parti som kallar sig ”liberalerna”, Folkpartiet, röstade inte en enda ledamot nej. Jag förstår om ungdomsförbundet är frustrerat. Och inte kan det vara roligare att vara MUF:are. När jag var aktiv i Moderaternas ungdomsförbund slogs vi i liberala principfrågor och betraktade oss själva som frihetskämpar. Jag kan bara spekulera i hur självbilden hos dagens MUF:are påverkas av att moderpartiet gång på gång trampar snett. Utan att skämmas, ska tilläggas.

Ledamöter på den borgerliga kanten som röstade ja i dag ha alla möjliga ursäkter för detta. Dels att datalagringen behövs för att ge polisen verktyg att lösa brott, men också att frågan egentligen avgjordes för länge sedan och att vi nu bara kan följa EU:s vilja. Den linjen framförde bland andra Annie Lööf. Detta är att underkänna den svenska riksdagen och den makt som faktiskt vilar där.

Ty svenska riksdagsledamöter kan påverka. Om de bestämt sig för att rösta nej i dag hade vi inte fått någon datalagring i Sverige. Att känna sig nödd och tvungen är inte skäl nog för att rösta ja till något så dåligt som lagring av all vår elektroniska kommunikation. Och vem tusan bryr sig om att vi får EU-böter?

Även Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter röstade nej. Jens Holm förde vänsterns talan i debatten. Men det krävs något mer att som borgerlig riksdagsledamot gå emot en linje som blivit regeringens. Därför ska Rickard, Fredrick och Abir ha ett stort tack för att de visade mod och kurage i dag! Det är synd att ert

Läs även: HAX, Hanna Wagenius