Nu har ”demokraterna” slagit till igen och överröstat ett politiskt möte, denna gång ett nationaldemokratiskt sådant.

Vissa har uppenbart svårt att hålla sig till demokratins spelregler enligt vilka alla, oavsett åsikt, ska ha rätt att göra sin röst hörd. Att ta sig rätten att störa andras politiska möten, det vill säga hävda att ens egen åsikt är mer värd än andras, är att sätta sig över dessa spelregler. Och då är man faktiskt i praktiken inte demokrat.