Att vi har fått en ny värld efter terrorattackerna den 11 september 2001, och efterföljande attacker i London och Madrid, är tydligt. Alla som står upp för rättsstatens principer är på defensiven. Det är de reaktionära krafterna som har medvind.

USA går före. De åtgärder som vidtas på andra sidan Atlanten har emellertid smitteffekt även på oss i Europa. EU tenderar att följa i Amerikas fotspår och Sverige vill alltid vara bäst i klassen i unionen. Därför är det av yttersta vikt att vi följer vilka lagförslag som läggs och drivs igenom i USA – förr eller senare kommer även vi ställas inför dem.

I Danmark har det inrättats hemliga domstolar i terrormål, ett flagrant avsteg från en av rättssamhällets grundpelare. I USA håller gränsen mellan polis och militär alltmer på att suddas ut i takt med att militären ges utökade befogenheter. Det är en livsfarlig utveckling.

Jag är uppriktigt oroad. Detta är en utveckling som urgröper rättssamhället och hotar själva demokratin. Och det som oroar mig mest oroad är allmänhetens svala intresse för dessa frågor. Utan ett folkligt motstånd finns det egentligen inga gränser för vilka galenskaper som politiker både i Sverige och andra länder kan driva igenom. Allt som behövs i Sverige är ju som bekant ett direktiv från EU.