På torsdagens talarkväll med Frihetsfronten pratade
Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Erik Almqvist om
visionen om det socialkonservativa samhället och gjorde tappra försök
att förklara vad socialkonservatism egentligen är och hur det skiljer
sig från värdekonservatism – om det nu gör det. Slutsatsen blev att
värdekonservatismen nog snarast ingår i begreppet socialkonservatism.

Almqvist
förde fram en hel del poänger som jag delar. Anhöriginvandringen är
väldigt generös och den blir ett problem eftersom de som invandrar ofta
direkt hamnar i ett utanförskap – de kan inte språket, de får inget
arbete och de kostar i praktiken bara pengar. Denna invandring vill SD
drastiskt minska och det finns goda skäl för det. Om anknytningspersonen
inte har någon försörjning eller fast bostad är det enbart dumt att
dennes familj och släkt också ska komma. Ansvaret måste ligga på den
enskilde att ordna en stabil tillvaro innan anhöriga kan börja ramla in
över gränserna.

Därtill har Sverigedemokraterna en bra
EU-kritisk linje som handlar om att värna det svenska självbestämmandet
gentemot EU. Efter att Miljöpartiet och Vänsterpartiet gett upp
EU-kritiken är det bara SD som kräver ett svenskt utträde.

Vissa
goda poänger har partiet, således. Men dessa solkas av att SD liknar
Kristdemokraterna i moralfrågor. ”Vi är moralistiska”, fastslog Almqvist
utan omsvep. De stöttar helhjärtat folkhälsopolitiken, säger nej till
allt vad skademinimering heter i narkotikapolitiken och även om SD inte
har något emot bögar är partiet långt ifrån sexliberalt. Intrycket
överlag är att Sverigedemokraterna har väldigt mycket gemensamt med
Socialdemokraterna – inte så konstigt då att många av partiets väljare
är gamla sosseväljare.

Och när det gäller EU driver SD
visserligen kravet på ökat svenskt självbestämmande, men partiet har
inget emot att Sverige implementerar integritetskränkande lagstiftning
som drabbar hela svenska folket, inte bara brottsmisstänkta. När det
gäller datalagringsdirektivet ville SD rent av gå längre än andra
riksdagspartier.

Så nej, SD är inget seriöst alternativ för EU-kritiska liberaler. Att man över huvud taget ställer frågan visar hur hopplöst läget är för alla politiskt hemlösa liberaler.