Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överrepresenterade bland unga som inte får rösta. I sällskap med Sverigedemokraterna, kan nämnas. Det visar alltid resultaten från skolvalen på Sveriges högstadieskolor. Det är inte så förvånande att Miljöpartiets ungdomsförbund länge har stridit för en sänkt rösträttsålder. De gör det i ett egenintresse.

I SvD propagerar de till och med för en avskaffad rösträttsålder. Argumentationen är så infantil att den blir pinsam. Miljöpartisterna menar att en avskaffad rösträttsålder skulle tvinga politikerna att tänka på barnens och ungdomarnas åsikter.

För ett parti som ständigt upprepat att ”tillväxtens gräns är nådd”, som tror att det blir fred på jorden om Sverige bara slutar exportera vapen och som har en 11-årings syn på världen vore det förstås rena drömmen om 11-åringar fick rösta.

Nej, 18-årsgränsen handlar inte om kompetens. Det finns gott om inkompetenta väljare i övre medelåldern som inte vet vad de röstar på eller varför. Det handlar om personlig mognad. Och det är nog bara miljöpartister som tycker att en särskilt fastslagen rösträttsålder är ”omöjlig att förstå”. Det finns inget som säger att den måste ligga vid 18 år, men personligen är för enkla och logiska generaliseringar och anser att 18 år är en inarbetad åldersgräns som fungerar.

Om nu Miljöpartiets unga anser att barn och ungdomar som känner att de vill och kan påverka politiskt ska få rätt att göra det, hur ställer de sig till den sexuella självbestämmanderätten? Till åldergränser för inköp av alkohol och tobak? Ska inte barn och ungdomar som känner att de vill ta en bira och kan ha sex få göra det också då?

Alla som röstar till riksdagsvalet har själva rätt att söka sig till politiska partier och ämbeten. Vid en avskaffad rösträttsålder, ska detta även omfatta barn och ungdomar? Och vi som tyckte att det var illa nog med Anton Abele i riksdagen…