I gårdagens Aktuellt debatterade (11 minuter in) Folkpartiets Olle Schmidt och Socialdemokraternas Carl Tham eurokrisen och dess följder.

Som eurofrälst folkpartist hade Schmidt förstås ingen kritik att rikta mot själva europrojektet, medan Tham helt korrekt pekade på att idén med en gemensam valuta var feltänkt från början.

När Carl Tham kom in på ämnet demokrati och pratade om kommandoekonomi från Bryssel blev det väldigt tydligt vad Olle Schmidt står för. Schmidt vill ha en politisk union inom hela EU. Han anser att den nationella demokratin är överspelad och att ”Europas sammanhållning är det viktigaste”. Schmidt: ”Det handlar inte om att minska demokratin, det handlar om att öka människors möjligheter så att man kan få ett bra och gott liv”.

Ingen insikt om eurons brister. Ett öppet förakt för folkviljan. Olle Schmidt personifierar ganska väl  euroanhängarna runt om i Europa. Och han visar exakt vad vi har att kämpa mot.