En arbetsgrupp i regeringskansliet ska ta ett helhetsgrepp på Försvarsmaktens ekonomi och, får vi förmoda, föreslå hur man kan spara pengar.

Kristdemokraterna ingår inte i arbetsgruppen och är följdriktigt sura. Det är även Folkpartiet och Centerpartiet, som anser att det inte går att spara mer på försvaret just nu.

En borgerlig regering, anförd av Moderaterna, som fortsätter bantningen av det svenska försvaret (just det de själva kritiserade i opposition). Vem kunde tro det för tio år sedan.