När den så kallade FRA-lagen skulle klubbas i Sveriges riksdag för fyra somrar sedan gungade den politiska bloggosfären under vikten av allt engagemang. I dag kan kritikerna konstatera att det gick ungefär som vi förutspått.

Men den kritiserade lagen försvaras av konservativa SvD. Att utmåla integritetsvänner i allmänhet och kanske piratpartister i synnerhet som foliehattar är inget nytt. SvD:s Fredrik Kärrholm gör ett gott försök när han på ledarplats skriver om ”rabiata piratpartister” och den nye MUF-ordföranden Erik Bengtzboe och underkänner kritiken mot att både Säpo och Rikskriminalpolisen ska få tillgång till FRA:s tjänster.

Mark Klamberg påminner om att det knappast bara är fåtalet piratpartister som har tydliga invändningar mot lagen om signalspaning och hur myndigheten FRA får tillgång till vår elektroniska kommunikation.

SvD:s ledarredaktion försöker förlöjliga motståndet mot den utveckling vi nu ser med utökad övervakning på samhällets alla nivåer. Men den missar att en rad remissinstanser i stort delar de ”rabiata piratpartisternas” kritik.

Ibland är det bättre att vara tyst.