Antalet EMU-kritiska artiklar i den borgerliga pressen måste betraktas som starkt begränsat. Det är därför ytterst välkommet när det väl dyker upp en sådan, som här i SvD signerat Peter Benson.

Euron är dödsdömd men den politiska eliten har inte stake nog att erkänna att experimentet är ett misslyckande. I stället för en någorlunda ordnad nedmontering av den gemensamma valutan flyttas mer beslutandemakt över ekonomin till Bryssel och problemen skjuts sålunda på framtiden.

Någon annan, inte de sittande ledarna, kommer att få ta hand om kollapsen.