WHEN CHINESE PEOPLE SAY “那个” IN THE PRESENCE OF BLACK PEOPLE


Många, många fler finns att hitta på 沪, eller Wuluwu som sidan tydligen heter i adressfältet. Många är rätt träffande för alla som vistats i Kina och/eller är bekant med den kinesiska kulturen.