Angela Merkel har länge pratat om ”mer Europa”. I dag blev vi brutalt varse vad det kan tänkas betyda i den tyska förbundskanslerns vision.

Merkel vill ge EU-kommissionen veto över medlemsländernas nationella budgetar. Förslaget med en överstatlig kontroll av EU-ländernas budgetar är inte ny, men tidigare har resonemanget mest rört de misskötta euroländerna. Nu handlar det om EU:s alla 27 medlemmar. Även Sverige.

Därtill vill Tyskland inskränka Europaparlamentets makt genom att inskränka rösträtten till enbart de länder som direkt påverkas av ett beslut (var gränsen ska dras är ju ett intressant spörsmål i sig). Idén med enighet, eller i alla fall majoritetsbeslut, tycks avlivad.

Parlamentet är den enda demokratiska delen i EU-maskineriet. Det är den enda hyfsat demokratiskt legitima institutionen. Att urholka dess makt ännu mer vore förödande.

Det är en farlig väg Merkel vill gå. Men den är inte oväntad. I eurokrisens sotsvarta skugga är alla åtgärder tänkbara. De förslag som Tyskland nu lägger är inget annat än rena rama nackskottet på demokratin i Europa.

Läs även:
HAX