Uppgifter till norska NRK gjorde gällande att Nobelkommittén i år skulle ge fredspriset till EU. Och så blev det.

Det lät onekligen som ett dåligt skämt, men med tanke på att Barack Obama fick priset 2009 – som tack för att han i egenskap av amerikansk president bedrev krig i både Irak och Afghanistan och bombade civila med drönare i arabiska länder – var det förstås fullt möjligt. Till och med väntat.

Fredspriset har reducerats till ett skämt, en ploj. Vilket i sin tur stänker på de värdiga vinnare som kommittén, måhända som misstag i arbetet, emellanåt plockar ut.

Bara tanken på att en företrädare för EU (blir det den icke folkvalde Herman van Rompuy då…?) leende ska få ta emot ett fredspris gör att det vänder sig i magen. Det blir nästan tragikomiskt.

Unionen har enligt den norska Nobelkommittén ”bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa”. Thorbjørn Jagland nämnde förstås inget om unionens enorma demokratiska underskott utan nöjde sig med att konstatera att det föreligger ”social oro” i unionen just nu. Jomenvisst.