Tyskland kommer alltid att få dras med sitt bruna arv. På ynka 12 år lyckades Adolf Hitler och nazisterna sätta hela Europa i brand och dra in större delen av världen i det blodigaste kriget människan skapat. Givet att det var ett tusenårsrike Hitler sade sig vilja skapa gjorde han ett ganska präktigt fiasko. Men på bara tre svenska mandatperioder lyckades han ändå omstöpa det tyska samhället och sätta avtryck som finns kvar än i dag.

Och hungern efter tysk historia åren 1933-45 tycks omöjlig att mätta. Årligen utkommer mängder av böcker. De flesta tillför inget nytt, men emellanåt släpps praktverk. Därtill görs filmer och serier. Den tyska Hitler und er (Hitler och Speer. Djävulens arkitekt i Sverige) följde Albert Speers tid vid Hitlers sida, från dagen de möttes till den då Speer släpptes från Spandau. Och så har vi såklart den geniala skildringen av de sista dagarna i bunkern i Undergången.

Nu ska en ny tysk produktion göras om Hitlers liv (tyvärr engelskspråkig, vilket sänkte mitt intresse med 90 procent). Tyskarna måste vara dödströtta på Tredje riket. Tyvärr gör den stora strömmen av nytt material att bandet med det förflutna aldrig riktigt kan klippas. Nya generationer blir förknippade med brott begångna för decennier sedan.

Tyskland som land förtjänar verkligen bättre. Det har till skillnad från de flesta andra länder gjort upp med sitt förflutna. Det är en beundransvärd bedrift givet hur fundamentalt nederlaget var. Varken Italien eller Japan har gjort upp med sitt förflutna på samma sätt. I Österrike pratas det inte gärna om Anschluß och konsekvenserna därav. Och i Sverige passar kopplingarna till Nazityskland eller dåtidens breda antisemitism inte ihop med den upplyfta självbild vi har av oss själva.

I Berlin finns mängder av utställningar, museer och platser som minner om nazismens offer. Praktverket är det gigantiska Förintelsemonumentet (Holocaust-Mahnmal), en labyrintliknande plats som i dag används för kurragömma bland skolelever. Historien är ständigt närvarande – på gott och ont.

Det är hög tid att låta Tyskland vända blad. Men tyvärr kommer historien nog alltid att hemsöka det stolta landet i hjärtat av Europa.

Förintelsemonumentet i Berlin. Tankeväckande om nazismens fasor
eller utmärkt som lekplats för kurragömma?