I en jämförelse med 15 andra länder är Sverige näst sämst på att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Mätt över en tioårsperiod är arbetslösheten bland utlandsfödda högre i Sverige än i andra länder.

Detta är inte bara jobbig statistik för det politiska etablissemanget och Sverigedemokraternas inträdesbiljett till riksdagen. Det är ett förfärligt slöseri med mänskliga resurser. Människor går år efter år i arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan att bli självförsörjande. De lotsas runt från praktikplats till praktikplats utan att bli erbjuden jobb. Det kan knäcka vem som helst.

Släpp järnrören och låt oss diskutera hur vi kan bli bättre. Varken stängda eller öppna gränser löser problemet här och nu.