Integrationsminister Erik Ullenhag säger sig vara lite bekymrad över att det tas för givet att de flesta flyktingar som anländer till Sverige kommer att leva på någon sorts bidrag under lång tid framöver. Vi måste förutsätta att de kommer i arbete, säger folkpartisten.

För Ullenhag måste rapporten som beställts av Regeringens Framtidskommission, Somalier på arbetsmarknaden – har Sverige något att lära?, vara en huvudvärk. I den konstateras bland annat att i gruppen somalier i Sverige arbetar endast var femte.

Att somalier som flyr till Sverige i högre grad kommer att leva på olika bidrag än inkomster från eget arbete har således gott empiriskt stöd. Något Ullenhag borde vara bekymrad över är att fyra av fem somalier går direkt in i ett långvarigt bidragsberoende. Men han är uppenbarligen mer intresserad av att hålla skenet uppe av rädsla för att något han säger ska stärka Sverigedemokraterna (något han omedvetet gör genom att förneka att problemet existerar).

Frågan om Sverige har något att lära får betraktas som retorisk. I USA och Kanada kommer varannan somalier i arbete, delvis därför att tio gånger fler driver småföretag och kan anställa sina landsmän. Frågan är om vi vågar hoppas på att regeringen tar till sig några av slutsatserna i rapporten.

I dag finns runt 40 000 somalier i Sverige. Bara under nästa år väntar Migrationsverket ytterligare 20 000. 15 000 av dessa kommer rent statistiskt att gå arbetslösa och leva på olika bidrag. Ullenhag är bekymrad över att vi pratar om det.

Erik Ullenhag får möjlighet att kommentera rapporten när den presenteras vid en pressträff kl. 11.00 i dag.

Tidigare bloggat:
Flyktinginvandringen – vem vill betala?