Svenska banker och betaltjänster spärrar och svartlistar företag som säljer erotik eller annat ”olämpligt material”. De använder sig alltså av en moralisk kompass när de väljer vilka företag de vill samarbeta med och inte.

Visst kan det hävdas att privata företag måste få samarbeta med vilka de vill. Men när giganter som Swedbank, Handelsbanken, VISA och MasterCard samtliga går på en nymoralistisk linje och svartlistar allt ifrån skräckfilmsbutiker till affärer som saluför sexleksaker blir problemet uppenbart. Och vi kunder har all rätt att reagera.

Sedan tidigare arbetar politiker och lobbygrupper för att förmå betalningstjänster att aktivit motarbeta transfereringar som kan kopplas till barnpornografi. Men steget därifrån till vuxenerotik eller skräckfilmer – helt lagligt material – är sannerligen milslångt.

”Vissa saker är inte olagliga, men ändå stötande för den stora allmänheten, och därför ska man inte hålla på med dem”, säger chefen för Swedbanks kortbetalningslösningar, Jan-Olof Brunila. Det vore intressant att veta hur de kom fram till denna policy. Det förefaller osannolikt att allmänheten upprörts över att det går att köpa skräckfilmer på nätet, kontaktat sin bank och bett dem sluta erbjuda sin betaltjänst. Detta måste ha kommit inifrån.

Alltsammans känns oenkligen rätt mycket 70- och 80-tal, då videovåldsdebatten pågick som häftigast. År 2012 borde vi ha kommit lite längre. Och nog känns det märkligt att företag som saluför erotisk litteratur hamnar på svarta listan när den erotiska romanen Femtio nyanser av honom samtidigt toppar försäljningen på nätbokhandeln Adlibris (och en massa andra boklådor).

Lägger vi an ett framtidsperspektiv blir det lite skrämmande. Det krävs inte alltför mycket fantasi för att tänka sig att både banker och betaltjänster som PlusGirot och Bankgirot kan tänkas ta avstånd från exempelvis drogliberalism och sexliberalism genom att vägra organisationer, partier och föreningar som står för dessa värden tillträde till ett konto.

Konsekvensen blir i praktiken åsiktscensur för vissa grupper som inte står för de ”rätta” värderingarna. I takt med att våra liv alltmer knyts till ett fåtal storföretag ökar deras makt över våra vardagsliv. Facebook är noga med att reglera vad vi publicerar och drar sig inte för att stänga av människor som bryter mot användarreglerna.

Om även bankerna i framtiden avser att leka åsiktspoliser får vi ett synnerligen obehagligt samhälle.

Läs även:
HAX