Jag röstade inte på Piratpartiet i riksdagsvalet 2010. Det var det inte så många andra som gjorde heller.

Min invändning mot att rösta på partiet var att det inte tagit ställning i många för mig centrala frågor. Vi visste inte var de stod i skattefrågan, hur synen var på kroppslig integritet, vilken utrikespolitik partiet kunde tänkas stödja och så vidare. Eftersom det var Alliansen som röstat igenom FRA-lagen, Piratpartiets stora profilfråga åren inför valet, föreföll det sannolikt att PP skulle stödja den rödgröna sidan om det kom in i riksdagen (trots att Socialdemokraternas motstånd mot lagen var helt och hållet taktiskt).

Det var således flera aspekter som gjorde att jag avstod från att rösta lila den gången. Alltmer får mig dock att överväga en röst i nästa val. Lyckligtvis tycks insikten om att Piratpartiet måste breddas för att överleva spridas. Ett steg togs nyligen när partiet på sitt medlemsmöte tog ställning för en mer human narkotikapolitik:

Användning och innehav av enstaka doser narkotika för
eget bruk avkriminaliseras, utan att drogerna i sig för den skull
legaliseras.


Omyndiga personer som påträffas med narkotika ska anmälas till
socialtjänsten, via dem kan de få hjälpa att bli kvitt sitt
narkotikabruk.


Myndiga personer som påträffas med narkotika informeras angående
möjligheter till missbruksvård. Det är upp till den enskilde att ta
kontakt med vårdande instanser.

Notera begreppet ”narkotikabruk”, vilket går emot den gängse termen ”missbruk” som alltid används i Sverige. En avkriminalisering är ingen universallösning på något sätt. Någon sådan finns inte. Men det viktiga är att den som har drogproblem möts av stöd och hjälp, inte handfängsel och batonger. En balanserad och human narkotikapolitik kan bli en styrka för Piratpartiet framgent. Vindarna blåser nämligen ditåt i resten av världen.

Mycket återstår ännu att ta ställning till. Piratpartiet bör alls inte sträva efter att bli lika brett som alla andra partier, men några fler ställningstaganden i principiellt viktiga frågor ser jag gärna.

via Christian Engström